BAT

Beschrijving
De BAT geeft een overzicht van services binnen een groep. De services kunnen ook buiten de grenzen van het eigen netwerk liggen.
Door middel van de BAT kan een provider een kanalen lijst samenstellen vanuit de beschikbare kanalen, ook buiten de eigen transponders. Identificatie van een Bouquet gebeurt door de Bouquet ID. Een overzicht van deze codes kan gevonden worden in de ETR_162 of online
De BAT is te vinden op pid 17 net als de SDT. Identificatie van de BAT tabellen gebeurt door het gebruik van verschillende table_id's. De BAT tabellen gebruiken table_id 0x4A.
Kenmerken
 • Indien aanwezig moeten alle secties van de BAT minimaal iedere 10 seconden uitgezonden worden.
 • Een service kan voorkomen in meerdere bouqetten
 • Descriptors
  De volgende descriptors mogen voorkomen in de BAT :
 • service_list_descriptor
 • stuffing_descriptor
 • bouquet_name_descriptor
 • scountry_availability_descriptor
 • linkage_descriptor
 • CA_identifier_descriptor
 • multilingual_bouquet_name_descriptor
 • private_data_specifier_descriptor
 • default_authority_descriptor
 • extension_descriptor
 • user_defined_descriptor

 • naam bits beschrijving
  BAT
  Table ID 8 Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in het geval BAT (0x4A)
  section_syntax_indicator 1 Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt.
  reserved_for_future_use 1 altijd binaire waarde '0'
  Reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  Section length 12 Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC. De maximale lengte is 1021 zodat de sectie maximaal 1024 bytes lang is.
  Bouquet_id 16 Geeft het bouquet id aan.
  reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  version_number 5 waarde tussen 0 - 31.
  Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd.
  current_next_indicator 1 Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future'
  section_number 8 Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties
  last_section_number 8 Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is.
  reserved for future use 4 altijd binaire waarde '1111'
  bouquet descriptors length 12 Geeft de totale lengte aan van de bouquet descriptor loop
  Netwerk descriptor loop
  reserved for future use 4 altijd binaire waarde '1111'
  transport stream loop length 12 Geeft de totale lengte aan van de transport stroom loop
  transport stream id 16 Dit 16 bits veld geeft het transport stroom id ter indentificatie van de Transport stroom in het netwerk
  original network id 16 Dit 16 bits veld geeft het original netwerk id aan
  reserved for future use 4 altijd binaire waarde '1111'
  transport descriptors length 12 Geeft de totale lengte aan van de transport descriptors loop
  transport descriptors loop
  CRC_32 32 Cyclic redundancy check