CAT

Beschrijving
De CAT geeft informatie over de gebruikte Conditional Access system(en), de PID van de bijbehorende EMM ( Entitlement Management Messages ) stromen en eventuele parameters betreffende deze systemen. De maximale grootte van de CAT is 4096 bytes.
TR 101 290
 • De repetition rate moet lager zijn dan 0,5 seconden.
 • De tijd tussen de ontvangst van de laatste byte van de sectie en de eerste byte van de eerst volgende gelijke sectie moet minimaal 25 ms. zijn.
 • De Scrambling control moet de binaire waarde '00' hebben ( umscrambled )
 • Descriptors

  naam bits beschrijving
  CAT
  Table ID 8 Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in dit geval CAT (0x01)
  section_syntax_indicator 1 Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt.
  0 1 altijd binaire waarde '0'
  Reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  Section length 12 Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC.
  reserved 18 altijd binaire waarde '111111111111111111'
  version_number 5 waarde tussen 0 - 31.
  Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd.
  current_next_indicator 1 Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future'
  section_number 8 Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties
  last_section_number 8 Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is.
  Descriptor Loop
  CRC_32 32 Cyclic redundancy check