EIT

Beschrijving
De EIT (Event Information Table) geeft informatie over de events van een service in chronologische volgorde. Er zijn 4 types EIT tabellen, die ieder eigen table_id's gebruiken.
table_id beschrijving
0x4EHuidige Transportstroom, present / following event informatie
0x4FAndere Transportstroom, present / following event informatie
0x50 - 0x5FHuidige Transportstroom, schedule event informatie
0x60 - 0x6FAndere Transportstroom, schedule event informatie

De present/following tabel mag alleen informatie over het huidige event en het volgende event van een service in de huidige of andere transportstroom bevatten. In het geval van NVOD (Near Video On Demand) referentie service mag de tabel meer dan 2 event descriptors hebben.
De schedule event tabellen bevatten een lijst van events in chronologische volgorde in de vorm van een 'programma gids'. Deze events vinden plaats na het volgende event van de present/following tabellen.
TR 101 290
 • De repetition rate moet lager zijn dan 2 seconden voor p/f-actual, 10 seconden voor p/f-other.
 • De tijd tussen de ontvangst van de laatste byte van de sectie en de eerste byte van de eerst volgende gelijke sectie moet minimaal 25 ms. zijn.
 • De Scrambling control moet de binaire waarde '00' hebben ( umscrambled )
 • Descriptors
  De volgende descriptors mogen voorkomen in de EIT :
 • stuffing_descriptor
 • linkage_descriptor
 • short_event_descriptor
 • extended_event_descriptor
 • time_shifted_event_descriptor
 • component_descriptor
 • CA_identifier_descriptor
 • content_descriptor
 • parental_rating_descriptor
 • telephone_descriptor
 • multilingual_component_descriptor
 • private_data_specifier_descriptor
 • short_smoothing_buffer_descriptor
 • data_broadcast_descriptor
 • PDC_descriptor
 • TVA_id_descriptor
 • content_identifier_descriptor
 • extension_descriptor
 • user_defined_descriptor

 • naam bits beschrijving
  EIT
  Table ID 8 Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort.
  section_syntax_indicator 1 binaire waarde '1'
  reserved_for_future_use 1 altijd binaire waarde '1'
  Reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  Section length 12 Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC.
  Service_id 16 Geeft aan tot welke service deze EIT tabel behoort.
  reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  version_number 5 waarde tussen 0 - 31.
  Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd.
  current_next_indicator 1 Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future'
  section_number 8 Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties
  last_section_number 8 Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is.
  Transport stream id 16 Geeft aan over welke TS deze EIT tabel informatie geeft
  Original network id 12 Geeft de ID van het orginele netwerk waar deze transport stroom is ontstaan.
  segment last section number 8 Dit 8 bits veld geeft het nummer van de laatste sectie van dit segment van de sub-tabel. Als de sub-table niet gesegmenteerd is, dan moet dit veld de zelfde waarde hebben als het last section number veld.
  last table id 8 Dit 8 bits veld geeft de laatst gebruikte table_id aan.
  event id 16 Dit 16 bits veld geeft het event id van het event waarover informatie gegeven wordt. Binnen een service moet dit id uniek zijn.
  start time 40 Dit 40 bits veld geeft de start tijd en datum in UTC en MJD van het event. De eerste 16 bits geven de 16 bits MJD, hierna de 24 bits UTC als 6 digits in 4 bit BCD
  duration 24 Dit 24 bits veld geeft de lengte van het event aan in uren,minuten,seconden in 4 bits BCD. Bijvoorbeeld 02:25:30 is gecodeerd als 0x022530
  running status 3 Dit veld geeft informatie over de status van het event. 000 = undefined, 001 = not running, 010 = start in een paar seconden, 011 = pauze, 100 = running, 101 - 111 reserved for future use. In het geval van een NVOD referentie event moet de running status op '0'gezet worden.
  free CA mode 1 Als de toegang tot een of meer componenten van dit event gecontroleerd wordt door een CA system, moet dit veld binaire waarde '1' hebben.
  descriptor loop length 12 Geeft de totale lengte aan van de descriptor loop
  event descriptors loop
  CRC_32 32 Cyclic redundancy check