PMT

Beschrijving
De PMT ( Program Map Table ) geeft de informatie over de elementen van de service. De waarde van de PID waarop de PMT is te vinden staat in de PAT en is vrij te kiezen binnen de 32 - 8190 range. De pids 0 - 31 & 8191 zijn gereserveerd. Het is toegestaan om de PMT van verschillende services in de Transport stroom op de zelfde PID te mappen. In de praktijk komt dit weinig voor, vaak heeft elke service zijn eigen PMT PID.
TR 101 290
 • De repetition rate moet lager zijn dan 0,5 seconden.
 • De tijd tussen de ontvangst van de laatste byte van de sectie en de eerste byte van de eerst volgende gelijke sectie moet minimaal 25 ms. zijn.
 • De Scrambling control moet de binaire waarde '00' hebben ( umscrambled )
 • Descriptors
  De volgende descriptors mogen voorkomen in de PMT :
 • VBI_data_descriptor
 • VBI_teletext_descriptor
 • mosaic_descriptor
 • stream_identifier_descriptor
 • teletext_descriptor
 • subtitling_descriptor
 • private_data_specifier_descriptor
 • service_move_descriptor
 • scrambling_descriptor
 • data_broadcast_id_descriptor
 • AC-3_descriptor
 • ancillary_data_descriptor
 • application_signalling_descriptor
 • adaptation_field_data_descriptor
 • related_content_descriptor
 • ECM_repetition_rate_descriptor
 • enhanced_AC-3_descriptor
 • DTS_descriptor
 • AAC_data_descriptor
 • extension_descriptor
 • user defined

 • naam bits beschrijving
  PMT
  Table ID 8 Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in dit geval PMT (0x02)
  section_syntax_indicator 1 Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt.
  0 1 altijd binaire waarde '0'
  Reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  Section length 12 Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC.
  Program number 16 Geeft aan tot welke service deze PMT behoort.
  reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  version_number 5 waarde tussen 0 - 31.
  Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd.
  current_next_indicator 1 Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future'
  section_number 8 Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties
  last_section_number 8 Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is.
  reserved 3 altijd binaire waarde '111'
  PCR PID 13 Dit 13-bit veld geeft de PID aan van de TS pakketten waarin de PCR te vinden is voor deze service. Als de service geen PCR bevat moet de waarde 0x1FFF zijn.
  reserved 4 altijd binaire waarde '1111'
  Program info lengte 12 Geeft de lengte aan van de Program descriptors loop. De eerste twee bits moeten 00 zijn. De resterende 10 bits geven de lengte aan van de descriptors.
  Program Descriptor Loop
  Program Loop
  stream type 8 Geeft aan van welk type de ES stream is.
  reserved 3 altijd binaire waarde '111'
  Elementary pid 13 Dit 13-bit veld geeft de PID aan van de Elementary stream
  reserved 4 altijd binaire waarde '1111'
  ES info length 12 Geeft de lengte aan van de Elementary Stream descriptors loop. De eerste twee bits moeten 00 zijn. De resterende 10 bits geven de lengte aan van de descriptors.
  Elementary Stream descriptors loop
  CRC_32 32 Cyclic redundancy check