SDT

Beschrijving
De SDT geeft informatie over services in de huidige of andere transport stromen. De identificatie hiervan gebeurt via de table_id. Tabellen voor de huidige transport stroom gebruiken table_id 0x42, voor andere transportstromen table_id 0x46. De vlaggen in de SDT kunnen aangeven of de service gescrambled is of Free to Air, wat de status is en of de service EIT p/f en schedule heeft. Het heeft de voorkeur om service id's eenmaal toegewezen aan een service gelijk te houden om functionaliteiten zoals favorieten lijsten in ontvangers mogelijk te maken.
TR 101 290
 • De repetition rate moet lager zijn dan 3 seconden voor de SDT-actual, 10 seconden voor SDT-other.
 • De tijd tussen de ontvangst van de laatste byte van de sectie en de eerste byte van de eerst volgende gelijke sectie moet minimaal 25 ms. zijn.
 • De Scrambling control moet de binaire waarde '00' hebben ( umscrambled )
 • Descriptors
  De volgende descriptors mogen voorkomen in de SDT :
 • stuffing_descriptor
 • bouquet_name_descriptor
 • service_descriptor
 • country_availability_descriptor
 • linkage_descriptor
 • NVOD_reference_descriptor
 • time_shifted_service_descriptor
 • component_descriptor
 • mosaic_descriptor
 • CA_identifier_descriptor
 • telephone_descriptor
 • multilingual_service_name_descriptor
 • private_data_specifier_descriptor
 • data_broadcast_descriptor
 • announcement_support_descriptor
 • service_identifier_descriptor
 • service_availability_descriptor
 • default_authority_descriptor
 • extension_descriptor

 • naam bits beschrijving
  SDT
  Table ID 8 Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in het geval SDT-actual = informatie over de actuele transport stroom (0x42). In het geval van SDT-other (0x46) = informatie over andere transport stroom
  section_syntax_indicator 1 Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt.
  reserved_for_future_use 1 altijd binaire waarde '0'
  Reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  Section length 12 Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC.
  Transport_stream_id 16 Geeft aan tot welke transport stroom de SDT behoort.
  reserved 2 altijd binaire waarde '11'
  version_number 5 waarde tussen 0 - 31.
  Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd.
  current_next_indicator 1 Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future'
  section_number 8 Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties
  last_section_number 8 Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is.
  Original Network ID 16 Dit 16-bits veld geeft het netwerk id van het original netwerk
  reserved for future use 8 altijd binaire waarde '11111111'
  Service Loop
  service id 16 Dit 16 bits veld geeft het service id ter indentificatie van de service in de Transport stroom
  reserved for future use 6 altijd binaire waarde '111111'
  EIT schedule flag 1 Als dit 1 bit veld waarde 1 heeft is er EIT schedule informatie voor deze service aanwezig in deze transport stroom
  EIT present following flag 1 Als dit 1 bit veld waarde 1 heeft is er EIT present following informatie voor deze service aanwezig in deze transport stroom
  running status 3 Dit veld geeft informatie over de staus van de service. 000 = undefined, 001 = not running, 010 = start in een paar seconden, 011 = pauze, 100 = running, 101 - 111 reserved for future use
  free CA mode 1 Als dit 1 bit veld waarde 1 heeft is de toegang tot ee of meerdere componenten gecontroleerd door een CA systeem.
  descriptor loop length 12 Geeft de totale lengte aan van de descriptor loop
  Service descriptors loop
  CRC_32 32 Cyclic redundancy check